Totální endoprotéza kolenního kloubu je operační metoda, při které dochází k úplné náhradě kolenního kloubu umělým implantátem.

kolenní kloub

Kolenní kloub je nevětším a nejsložitějším kloubem v lidském těle. Jedná se o takzvaný složený kloub, kde se stýkají tři kosti – stehenní kost, holenní kost a čéška. Uvnitř kloubu nalezneme množství vazů dodávající koleni pevnost a stabilitu a chrupavčité menisky plnící funkci tlumičů. Více o anatomii kolenního kloubu si můžete přečíst zde. Vzhledem k množství struktur, které tvoří tento kloub existuje i množství struktur, které mohou podlehnout poškození a degenerativním změnám. Primárně je snahou tyto problémy řešit konzervativní cestou – fyzioterapie, léky na tlumení bolesti, potlačení zánětu, kloubní výživa, fyzikální terapie (magnetoterapie, elektroterapie, léčivý ultrazvuk,..) aj.

V případě, že konzervativní cesta není úspěšná či je nedostačující vzhledem k závažnosti obtíží, přechází se k řešení invazivnímu – operačnímu. Do této sekce spadají drobné artroskopické zákroky, částečné kloubní náhrady nebo právě úplné náhrady kolenního kloubu (TEP). K tomuto operačnímu zákroku většinou dochází tehdy, je-li nemocný kloub zdrojem nezvladatelné bolesti, která znemožňuje běžné denní činnosti, brání spánku nebo pokud je významně porušena funkce kloubu. Indikací tedy bývají nejčastěji degenerativní změny na chrupavce (artróza), zánětlivá revmatická onemocnění, ale i systémová onemocnění či poúrazové stavy. Cílem TEP kolenního kloubu je především bezbolestný pohyb v rámci běžných denních aktivit, volná pohyblivost kloubu a zajištění stability kloubu.

1. Jak vypadá kloubní náhrada, její životnost a materiál

Náhrada kolenního kloubu má tři základní komponenty – část femorální (stehenní), tibiální (holenní) a tibiální plateau tzv. vložku. Typ implantátu je volen dle stanovených pravidel operatéra – posouzení celkového stavu, věk pacienta, stav kosti atp. Komponenta femorální je slitinou molybdenu, chromu a kobaltu, komponenta tibiální je většinou z titanu, přičemž obě tyto náhrady bývají v kosti fixovány cementem. Polyethylenová vložka s kluzným povrchem chrání kovové komponenty proti tření. Životnost kloubní náhrady záleží na mnoha faktorech a je tedy značně individuální, ale většinou se životnost pohybuje kolem 15 let. Důležité je kloub nepřetěžovat nadměrnou fyzickou aktivitou, či nadváhou.

2. Co je důležité před operací

Před TEP kolene, stejně jako před každou jinou operací, je nutné si zajistit celkové předoperační vyšetření dle požadavků operatéra – většinou laboratorní vyšetření (nesmí být starší 14 dnů), EKG, příp. RTG srdce a plic. Důležité je připravit se na operaci jak psychicky, tak především fyzicky. Čím lepší kondici před operací máte, tím lepší a rychlejší bude vaše rekonvalescence. Doporučuje se tedy začít s rehabilitací již v předoperační fázi. Lékař či fyzioterapeut vás komplexně vyšetří, zhodnotí celkový zdravotní stav a stav pohybového aparátu a navrhne jak předoperační, tak pooperační rehabilitační plán. Před operací se doporučuje ošetřování postiženého kloubu (možno využít léčivých přístrojů) – upravit svalové nerovnováhy v oblasti postiženého segmentu, nacvičovat chůzi s odlehčením postižené končetiny s oporou o francouzské hole, zlepšit celkovou kondici, pracovat s dechem. Důležité je také informovat se o průběhu časného pooperačního období, které je stěžejní pro další vývoj rehabilitace, případně si dopředu zajistit rehabilitační pomůcky.

3. Operační zákrok –  anestezie, délka hospitalizace

Doba trvání operace je individuální, ale většinou se čas na sále pohybuje zhruba kolem 2 hodin.  Během výkonu budete v celkové či epidurální (během operace jste při vědomí) anestezii, dle rozhodnutí anesteziologa. Vstup do kloubu je skrze cca 10 cm řez na přední straně kolenního kloubu, následuje odstranění poškozených částí kloubu, zkoušení implantátů, korekce napětí okolních tkání, závěrečná fixace kostním cementem a zašití řezné rány. Po operaci budete převezení na oddělení JIP, kde budete cca 24 hodin monitorování. Po probuzení čekejte, že z rány pravděpodobně povede drén, jinak bude koleno sterilně kryto a na dolních končetinách budete mít kompresní punčochy.

4. Časná rehabilitace v nemocnici

Již v prvních hodinách po probrání z narkózy je dobré začít s lehkou rehabilitací v rámci lůžka. Ta je zaměřena především na prevenci tromboembolické nemoci (TEN), která může být pooperační komplikací a tzv. vydýchání narkotik. Jedná se o polohování, drobné pohyby aker dolních končetin, dechová cvičení aj. K těmto úkonům by vás vždy měl instruovat zaškolený personál, nejčastěji fyzioterapeut. Druhý den pokračujete v prevenci TEN a fyzioterapeut vás naučí pohybovat se v rámci lůžka, společně se poprvé postavíte a zkusíte pár kroků za pomocí francouzských holí, případně chodítka. V rámci lůžka dostanete cviky na izometrické posilování (zatnout/povolit) svalů dolní končetiny a cviky na postupné zvětšení rozsahů pohybu v kolenním kloubu. Důležité je udržet plné propnutí v kolenním kloubu a ohyb kloubu postupně navyšovat v první fázi na 90 stupňů, později až na 120 stupňů. V naprosté většině pracovištích využívají motodlahu, která vám s dolní končetinou pasivně pohybuje v nastavených úhlech pohybu. Motodlaha kromě zvětšování rozsahu pohybu zamezuje tuhnutí kloubu a pooperačním otokům, tudíž pomáhá zkrátit dobu rekonvalescence. Délka hospitalizace vždy záleží na stavu pacienta, jeho věku, celkové kondici, domácímu zázemí a na pravidlech konkrétního pracoviště. Zhruba po týdnu je člověk většinou soběstačný a bývá přeložen na rehabilitační oddělení.

5. Tipy na cviky v časné rehabilitační fázi

 • Prevence TEN – vleže na zádech hýbat s prsty dolních končetin (krčit, propínat, roztahovat), pokračovat v pohybu v kotníkách (přitahovat a propínat špičku, kroužit oběma směry), až to bude možné, pokračovat alespoň v mírném rozsahu pohybu v ostatních kloubech dolních končetin (koleno, kyčel). Cvičit oboustranně, kdykoliv během dne, ideálně vždy před vertikalizací (než se budete chtít postavit).
 • Udržení propnutí v kolenním kloubu, posílení přední strany stehna - leh na zádech, natažené dolní končetiny. Přitáhnout špičku nohy, mírně nadzvednout patu z lehátka, zatnout přední stranu stehna, lehce protlačit oblast podkolenní směrem do postele. Pod koleno můžete umístit mírně nafouknutý overball, do kterého budete vyvíjet tlak. Opakovat 10x, střídat dolní končetiny, klást důraz na propnutí kolena operované DK.
 • Zvětšování rozsahu pohybu kolenního kloubu (KK) – leh na zádech natažené DKK. Koleno a špička DK směřuje ke stropu na začátku i během pohybu. Pomalu posouvat patu po lehátku směrem k hýždím, koleno se tak dostává do pokrčení. Možno využít overball, na který položíte patu a DK posouváte po balonu do pokrčení. Opakovat 10x, v rámci prevence TEN možno provádět oboustranně.
 • Posílení svalstva DKK – propnutou končetinu nadzvedněte pár centimetrů nad podložku (špička a koleno opět směřují ke stropu), vydržte cca 10 vteřin a vraťte zpět na lůžko, opakujte 10x. Ve stejném postavení posouvejte po lůžku DK do strany a zpět – pohyb vychází z kyčelního kloubu, opakujte 10x, střídejte končetiny.
 • Sed na lůžku, trup je napřímený, hlava v prodloužení páteře. Dolní končetiny visí pokrčené z postele, střídavě propínat DK v kolenním kloubu (přitáhnout špičku), zpět krčit DK směrem pod lehátko. Během pohybu udržet rovná záda, zpevněný trup, uhlídat špičku nohy a koleno směřující „ke stropu“.

6. Rehabilitace v domácím prostředí

Nepodceňujte ani další fází rehabilitace v domácím prostředí. Držte se rad fyzioterapeuta a docházejte ambulantně na rehabilitace. I nadále je nutné pečovat o jizvu, udržet volnost kloubu, postupně pracovat na zvětšování rozsahu pohybu, zvyšovat zátěž operované končetiny, naučit se správný chůzový mechanismus a získat zpět svalovou hmotu. Využívejte různé rehabilitační pomůcky a přístroje, které vám ulehčí a hlavně urychlí rekonvalescenci. Zásadní pomůckou, kterou si můžete zapůjčit je motodlaha. Ta vám pomůže pasivně hýbat s kolenním kloubem, držet tak pohyb v kloubu a zabránit případnému tuhnutí kolene. Na motodlaze je vhodné kolenní kloub postupně pasivně rozcvičit až na hodnotu 120 stupňů ohybu, což je rozsah, který je potřeba pro plnohodnotný pohyb do schodů a je nutný pro přechod k aktivní fázi rehabilitace – rotoped. Bez dostatečného pasivního ohybu, vám nepůjde na rotopedu protočit celou otáčku a při „ulevování a nadzvedávání ze sedla“ hrozí kompenzace špatným pohybem v kyčelním kloubu. Celková délka rehabilitace na motodlaze je průměrně 4 – 8 týdnů od operace. Do další fáze je dobré využít rotoped, který je spolu s plaváním doporučovaný jako nejlepší možný pohyb po TEP kolene. Na rotopedu totiž budete trénovat cyklický pohyb dolních končetin bez současné zátěže na kloub, která vzniká při chůzi. Zezačátku je dobré trénovat bez odporu a rotoped využívat zejména k udržení pohybu v koleni, postupně můžete zvyšovat zátěž a komplexně tak posilovat svalstvo dolních končetin. V případě, že je vaše chůze o francouzských holích nejistá a nestabilní, vyzkoušejte do prvních dnů například chodítko, případně vozík a dbejte na bezpečí a komfort vašeho domácího prostředí. Vhodné je mít vyšší postel i sezení, madla v koupelně nebo využít toaletních či sprchovacích křesel. Nevhodný je po TEP kolenního kloubu hluboký dřep, případně i nízké sezení, klečení a nadměrná zátěž kloubu.

7. Které pomůcky mohu domů potřebovat?

 • motodlaha – pasivní rozhýbání kolene, prevence tuhnutí kloubu
 • rotoped – aktivní rozhýbání kolene, posílení svalstva dolních končetin bez nadměrné zátěže na kloub
 • motomed, Motren – procvičování dolních končetin s pasivní dopomocí či aktivně proti odporu
 • pedala – posílení svalstva DK a aktivní rozhýbání kloubu v rozsahu 0-90 stupňů, zdravá noha podporuje nemocnou, vhodné u ležících pacientů
 • podpažní/francouzské berle – do prvních týdnů pro odlehčení operované končetiny
 • chodítko – v případě, že jsou pro vás berle nedostačující, cítíte se nestabilní a nejistí
 • invalidní vozík – v případech, kdy jsou přítomny další obtíže pohybového aparátu, cítíte se nestabilně a nejistě s chodítkem
 • pomůcky do koupelny a na toaletu – pro komfortnější a bezpečnější zvládání hygieny

ZKRATKY

TEP – totální endoprotéza

TEN – trombo-embolická nemoc

DK – dolní končetina

DKK – dolní končetiny

KK – kolenní kloub

Autorka článku

Mgr. Tereza Saifrová

Fyzioterapeut ve společnosti The Clinic Medical s.r.o.

Naše rady a tipy

Flexibilní doba pronájmu

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobné pronájmy s cenovým zvýhodněním

Doručíme kamkoliv po ČR

Rychlé dodání k Vám domů. Osobní odběr na prodejně v Praze

Největší nabídka pomůcek

Vše, co potřebujete, najdete pohodlně u nás na jednom místě

Pomůžeme vám s výběrem

Nejste si jistí, zda je pro vás přístroj vhodný? Zavolejte nebo napište